Nápověda: Webhosting

Evangnet poskytuje webový prostor zdarma pro sbory, senioráty, kazatelské stanice, sdružení mládeže ČCE a další organizace s touto církví související (jako jsou pěvecké soubory, divadelní spolky, atp.). Ve specifických případech, jako jsou křesťanská nakladatelství, či rekreační střediska spjatá s ČCE, poskytujeme prostor též komerčním subjektům. Těmto subjektům je poskytnuta doména třetího řádu ve tvaru <subjekt>.evangnet.cz.
Chcete-li založit webové stránky na Evangnetu, je třeba se nejprve zaregistrovat. V případě specielních dotazů kontaktujte správce emailem: .
Po zprovoznění stránek je též doporučujeme zařadit do katalogu odkazů, resp. (v případě církevních subjektů) do elektronického schematismu.

Hostované stránky mohou být:

  • statické.
  • dynamické na bázi php skriptů. Po dohodě se správci Evangnetu je možné využívat databázi MySQL k ukládání dat.
  • nabízíme předpřipravený (předinstalovaný) redakční systém (na bázi otevřeného systému Drupal). Toto řešení umožňuje jednoduše vytvořit vlastní prezentaci bez nutnosti pracně vytvářet vlastní stránky. Redakční systém je průběžně aktualizován, nabízíme také modul na zobrazování akci z Evangnetického kalendáře. Máte-li o využití Redakčního systému Drupal zájem, kontaktujte správce Evangnetu. Pro inspiraci si můžete prohlédnou vybrané stránky sborů a dalších uživatelů, kteří Drupal na Evangnetu využívají.

Podrobnější nápověda:


Nápověda (sekce)

Webhosting (článek)

Navigace