Emailové konference

nabízejí bezpečnou komunikaci libovolné skupině lidí. Princip mailových konferencí je jednoduchý: email odeslaný na adresu konference (v našem případě 'název-konference'@evangnet.net - nikoli evangnet.cz) bude rozeslán všem přihlášeným členům.
Nastavení konference jsou přitom velmi flexibilní. Správce konference může nastavit kdo může a nemůže do konference přispívat, kdo se může a nemůže do konference přihlásit, zda je konference veřejná či neveřejná.
Konference tak mohou sloužit například k efektivní komunikaci dané pracovní skupiny, kdy emaily mohou posílat právě a pouze členové konference. Stejně tak lze konference využít k "jednosměrnému" informování, kdy přispívat mohou pouze vybrané e-mailové adresy. Tak funguje například konference , přes kterou ÚCK ČCE rozesílá informace od sborů církve i libovolným zájemcům.
Příspěvky do konferencí mohou být zároveň archivovány, zůstávají tak přístupny on-line i pro pozdější využití. Archiv, stejně jako celé konference mohou být veřejné či neveřejné. Do neveřejného archivu mají přístup pouze členové konference, veřejný archiv je přístupný všem. (tak například archiv konference CCEinfo@…)
Konference jsou výrazně bezpečnější a praktičtější než rozesílání emailu na velké množství adres najednou. Možnost limitovat odesílatele do konference snižuje nebezpečí spamu. Zároveň zjednodušuje odpovídání na e-maily rozeslané do konference.
O založení konference mohou požádat všichni registrovaní uživatelé na adrese
Seznam konferenecí naleznete na http://konference.evangnet.cz

O Evangnetu (sekce)

Emailové konference (článek)