Bible kralická - Mk 13,32.33

Mk 13,32 Ale o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec.
Mk 13,33 Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.