Bible kralická - Mt 24,42

Mt 24,42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má.