Bible kralická - Mt 25,13.14

Mt 25,13 Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.
Mt 25,14 Neb tak se díti bude, jako když člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj.