Bible kralická - Sk 1,7

Sk 1,7 I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy anebo příhodnosti časů, kteréžto Otec v moci své položil.