Nápověda: Jak zadávat biblické citace

Biblické citace

K označování biblických textů se na Evangnetu používá syntaxe běžná v české biblistice (např. Gn 1,2-2,5 označuje z knihy Genesis od 2. verše první kapitoly do 5. verše kapitoly druhé). Systém dokáže zkousnout i některé odlišnosti a nepravidelnosti (třeba v některých případech lze užít dvojtečku namísto čárky mezi číslem kapitoly a verše. Např. Př 1:2 pro Př 1,2), vřele však doporučujeme přidržet následujícího českého úzu.

Citace se skládají z:

  • biblické knihy (např. 1S znamená První knihu Samuelovu) – viz Seznam biblických zkratek.
    • zkratky mohou být psány bez diakritiky, systém je automaticky rozezná.

  • kapitoly (např. Ex 20, nebo Ž 12).
  • verše odděleného od kapitoly čárkou (třeba Dt 5,4).
  • rozsahu knih, kapitol, nebo veršů zazanečené pomlčkou (Mt-L, Ž 1-3, Iz 40,1-5).
    • dvě následující kapitoly, resp. verše je možné zkrátit pomocí písmene n (např.: bible:Mt 1n pro bible:Mt 1-2, či J 3,16n pro "Jan 3,16-17"").

  • více veršů/rozsahů veršů ze stejné kapitoly je možné odděli tečkou (např. Gn 22,1-4.12.20n)
  • všechny výše zmíněné zápisy je možné spojovat pomocí středníku, biblickou knihu přitom není nutné vypisovat vícekrát. Např.: Gn 1; 8,1-12.15n; Mt-Mk)

Nápověda (sekce)

Jak zadávat biblické citace (článek)

Navigace