Bible kralická - Ef 2,8.9

Ef 2,8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,
Ef 2,9 Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.