Bible kralická - Ř 6,23

Ř 6,23 Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.