Bible kralická - Ř 4,2

Ř 4,2 Nebo byl-liť Abraham z skutků spravedliv učiněn, máť se čím chlubiti, ale ne u Boha.