Bible kralická - Ř 3,24.28

Ř 3,24 Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši,
Ř 3,28 Protož za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona.