Jan Dospiva

Blogy | Zápisky > Jan Dospiva

Dopis Taťáně

Dopis Taťáně

Kázání o pokušení moci

Mt 6,13 var +: A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Mt 4,8-11 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Andělu ČCE piš...

Andělu Českobratrské církve evangelické piš: Toto praví ten, který přišel ve znamení proroka Jonáše:

Jan Dospiva / Jan Dospiva

Motto: Víra a církev
Více o blogu »

Poslední přírůstky

Nejčtenější

Ze všech blogů / nejnovější