Ze všech blogů

Blogy | Zápisky
Nejnovější  | 1 | 2 | 3 |  Nejstarší

Dopis Taťáně

Dopis Taťáně

Kázání o pokušení moci

Mt 6,13 var +: A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Mt 4,8-11 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Andělu ČCE piš...

Andělu Českobratrské církve evangelické piš: Toto praví ten, který přišel ve znamení proroka Jonáše:

Proč jsem byl a stále jsem pro restituce

Pokus o shrnutí hlavních argumentů evangelických zastánců nyní projednávaného "restitučního" zákona.

Krátké povzbuzení ke zpovědi

Krátký citát na téma zpověď z Většího katechismu Dr. Martina Luthera

Dopis mamince

Dopis mamince ohledem mého návratu do kostelních lavic..

Proč se nemodlím? Nemám čas.

Krátký dopis Pánu Bohu následovaný jetě kratší úvahou. Oboje inspirováno včerejší diskuzí z krize/vize ČCE. Snad jako laik dám tímto impulz farářům.

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 |  Nejstarší

Poslední přírůstky

Nejčtenější

Chyba 500

SQLSTATE[HY000]: General error: 1267 Illegal mix of collations (latin2_czech_cs,IMPLICIT) and (latin2_bin,NONE) for operation '=' --- query was: SELECT blogy_clanky.nadpis as name, concat('/blog/',blogy_clanky.blog,'/',convert(blogy_clanky.id, VARCHAR(20)),'-',blogy_clanky.idascii) as url, concat(convert(count(*), varchar(20)), 'x') as time, count(*) AS cnt FROM blogy_clanky,diskuze WHERE diskuze.prefix = concat('blogy/', blogy_clanky.blog, '/', convert(blogy_clanky.id, VARCHAR(20)), '-', blogy_clanky.idascii) GROUP BY diskuze.prefix ORDER BY cnt DESC LIMIT 7