Bible kralická - Mk 4,40.41

Mk 4,40 I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte víry?
Mk 4,41 I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest tento, že i vítr i moře poslouchají jeho?