Bible kralická - Ž 107,25-29

Ž 107,25 Jakž jen dí, hned se strhne vítr bouřlivý, a dme vlny mořské.
Ž 107,26 Vznášejí se k nebi, sstupují do propasti, duše jejich v nebezpečenství rozplývá se.
Ž 107,27 Motají se a nakloňují jako opilý, a všecko umění jejich mizí.
Ž 107,28 Když volají k Hospodinu v ssoužení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje.
Ž 107,29 Proměňuje bouři v utišení, tak že umlkne vlnobití jejich.