Bible kralická - Mk 11,22

Mk 11,22 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru Boží.