Bible kralická - Mk 13,33

Mk 13,33 Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.