Bible kralická - 1Tm 2,5

1Tm 2,5 Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš,