Bible kralická - Ř 3,30

Ř 3,30 Poněvadž jeden jest Bůh, kterýž ospravedlňuje obřízku z víry, a neobřízku skrze víru.