Bible kralická - Ga 3,19.20

Ga 3,19 Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven jest, dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze anděly v ruce prostředníka.
Ga 3,20 Ale prostředník není jednoho, Bůh pak jeden jest.