Bible kralická - 1Kor 4,12

1Kor 4,12 A pracujeme, dělajíce rukama vlastníma; uhaněni jsouce, dobrořečíme; protivenství trpíce, mile snášíme.