Bible kralická - Sk 18,3

Sk 18,3 A že byl téhož řemesla jako oni, bydlil u nich a dělal; a bylo řemeslo jejich stany dělati.