Bible kralická - Ř 12,14

Ř 12,14 Dobrořečte protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte.