Bible kralická - Ř 8,33n

Ř 8,33 Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje.
Ř 8,34 Kdo jest, ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na pravici Boží jest, kterýž také i oroduje za nás.