Bible kralická - Ř 3,25

Ř 3,25 Jehožto Bůh vydal za smírci, skrze víru ve krvi jeho, k ukázání spravedlnosti své, skrze odpuštění předešlých hříchů, 26. v shovívání Božím,