Bible kralická - Tt 3,7

Tt 3,7 Abychom, ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli dědicové v naději života věčného.