Bible kralická - Ř 5,6

Ř 5,6 Kristus zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný za bezbožné umřel.