Bible kralická - Ef 2,1

Ef 2,1 I vás obživil mrtvé vinami a hříchy,