Bible kralická - Ef 2,5

Ef 2,5 Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni,