Buď Tobě sláva

(Viz též ostatní zpěvníky)

Zkratka: BTS
Zkrácený název: BTS
Plný název: Buď Tobě sláva
Rok vydání: 1981
Poznámka: Zpěvník pro děti

O zpěvníku

Ke zpěvníku (dosud) není žádný doprovodný text. Registrovaní uživatelé do něj mohou přispět zde.

Písně ve zpěvníku

(Kurzívou jsou značeny začátky písní, které se liší od jejich názvu, nebo název, či začátek písně v originále.)

Ambrožova ranní píseň  ...... BTS 17
Anděl k Panně poslán je  ...... BTS 63
Buď Bohu všechna chvála, čest  ...... BTS 83
Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal  ...... BTS 85
Bůh je náš Pán a Král  ...... BTS 2
Bůh náš všemohoucí  ...... BTS 79
Čas radosti, veselosti  ...... BTS 69
Daniel mezi lvy  ...... BTS 56
Děkujem ti, Pane Bože  ...... BTS 18
Díky  ...... BTS 20
Do Bersabé když Eliáš  ...... BTS 55
Do Boží slávy vstoupil Pán  ...... BTS 87
Eliáš  ...... BTS 55
Haleluja  ...... BTS 84
Chvalte Pána  ...... BTS 31
Jděte po všem světě  ...... BTS 86
Jednou bude všechno jiné  ...... BTS 89
Jezu Kriste, štědrý kněže  ...... BTS 76
Ježíši Kriste, Pastýři náš  ...... BTS 35
Ježíši, Pane můj  ...... BTS 39
Jonáš  ...... BTS 54
Jsi, Pane, jasný drahokam  ...... BTS 5
Kampak to spěcháte, pastýřové  ...... BTS 66
Když Jan pro pravdu vězněn byl  ...... BTS 58
Když jednou bratr František  ...... BTS 50
Když na světě smutno bylo  ...... BTS 75
Když slunce vyšlo z červánků  ...... BTS 57
Král nemůže spát  ...... BTS 56
Krásná je modrá obloha  ...... BTS 14
Kristus je má síla  ...... BTS 93
Kristus, příklad pokory  ...... BTS 77
Lide Boží, zpívej svému Pánu  ...... BTS 61
Má duše Boha velebí  ...... BTS 29
Marnotratný syn  ...... BTS 57
Měl by si každý vzpomenout  ...... BTS 52
Mému Bohu patří zem  ...... BTS 13
Mír na zemi daruj nám  ...... BTS 38
Mocný Bože, při Kristovu  ...... BTS 46
Můj Pán všechny svolá  ...... BTS 92
Nám pomoz, Pane milý  ...... BTS 36
Narodil se Kristus Pán  ...... BTS 68
Nás zavolal jsi, Pane  ...... BTS 47
Navštiv nás, Kriste žádoucí  ...... BTS 90
Někdo mě vede za ruku  ...... BTS 22
Není lepší na tom světě  ...... BTS 8
Noc se ránu podobá  ...... BTS 72
Nové přikázání  ...... BTS 88
Nyní pak zůstává víra  ...... BTS 94
Ó chlapci milí, dcerušky  ...... BTS 84
Odpusť  ...... BTS 43
Otče nás všemohoucí  ...... BTS 33
Otče náš, milý Pane  ...... BTS 4
Otěží chop se, Pane  ...... BTS 40
Pán Bůh je síla má  ...... BTS 42
Pane Bože náš  ...... BTS 15
Pane Bože, prosíme tě  ...... BTS 32
Pane, dnešek je den chvály  ...... BTS 3
Pane, chválíme tě  ...... BTS 49
Pánu dík vzdávejte  ...... BTS 45
Píseň o Herodesovi a Janu Křtiteli  ...... BTS 58
Píseň o chvále bratra Františka  ...... BTS 50
Píseň o potopě  ...... BTS 52
Písnička díků  ...... BTS 18
Písnička o Jozefovi a bratřích jeho  ...... BTS 53
Písníčka o příchodu Páně  ...... BTS 89
Plakal strachem ve studni  ...... BTS 53
Poděkujme svému Pánu  ...... BTS 28
Poslouchejte, kresťané  ...... BTS 73
Pravda je nad námi  ...... BTS 81
Proč svítí sluníčko  ...... BTS 12
Prosba  ...... BTS 34
Přiblížil se vánoční čas  ...... BTS 62
Přijď již, přijď, Duchu Stvořiteli  ...... BTS 34
Přímluvný zpěv  ...... BTS 44
Radujme se vždy společně  ...... BTS 1
Rozsévač  ...... BTS 59
Rozsévač jde po svém poli  ...... BTS 59
S písní k němu pristoupíme  ...... BTS 2
Skončil den a přijde noc  ...... BTS 26
Slunce svítí na ptáčky  ...... BTS 21
Slunce v rose koupalo se  ...... BTS 23
Slyšíš zvony?  ...... BTS 82
Splnilo se Písmo svaté  ...... BTS 65
Sto bylo ovcí stáda  ...... BTS 60
Svou spásnou mocí, Otče náš  ...... BTS 48
Syn Boží se nám narodil  ...... BTS 67
Tebe, Bože, chválíme  ...... BTS 7
To anděl kámen odvalí  ...... BTS 80
To pastýřům, když na horách  ...... BTS 70
Už mi oči tíží sen  ...... BTS 24
Už proroctví Daniele  ...... BTS 64
Už se těším, Pane!  ...... BTS 54
Už svítá jasný bílý den  ...... BTS 17
Už svitlo jitro nedělní  ...... BTS 78
V tobě je radost  ...... BTS 25
Vám dávám nový příkaz svůj  ...... BTS 88
Večerní  ...... BTS 23
Velebme vždy s veselím  ...... BTS 71
Veselme se, křesťané  ...... BTS 30
Vše, co má dýchání  ...... BTS 16
Vše dobré, co máme  ...... BTS 19
Vše řídí Bůh  ...... BTS 37
Všechny děti v celém světě  ...... BTS 6
Všichni, kdo skládají  ...... BTS 10
Vzdejte Pánu slávu, čest  ...... BTS 9
Vzhůru, bratři milí  ...... BTS 74
Z hlubin bezedných tě volám  ...... BTS 41
Z nebe zazněl jásot chval  ...... BTS 91
Za dobrodiní tvé  ...... BTS 51
Za slovo tvé  ...... BTS 11
Za ty, kdo hladem trpí  ...... BTS 44
Že já skákat smím  ...... BTS 27