Píseň EZ 379 - Stvoř srdce čisté, Bože, mi

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Stvoř srdce čisté, Bože, mi
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Te 3,3

O písni

1. Stvoř srdce čisté, Bože, mi / a ducha přímého, / ať v míru žiji se všemi, / zbav sám mne od zlého.

2. Stvoř srdce mi, jež v pokoře / by tobě bilo vstříc; / vnoř lásky své je do moře, / uč milovat tě víc!

3. Svou krví, Pane, obmyj je, / by nad sníh zbělelo, / svůj obraz na ně vyryje, / vpiš jméno na čelo!

4. Duch svatý rosu milosti / mi stále v srdci lej, / ať mír tvůj v něm se uhostí, / ať zřím tvůj obličej!

Nahrávky