Bible kralická - 2Te 3,3

2Te 3,3 Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás a ostříhati bude od zlého.