FAQ: Evangnetický Manuál

Otázky a odpovědi > Evangnetický Manuál

Jakou výhodu má registrovaný uživatel?

Každý registrovaný uživatel Evangnetu může po přihlášení do systému na stránkách www.evangnet.cz:

V případě registrovaných sborů, kazatelských stanic a kazatelů mohou tito přímo měnit příslušné údaje, které se zobrazují v přehledných informacích o ČCE. Tyto informace jsou podkladem pro tvorbu tištěného schematismu ČCE, který vychází jako součást Evangelického kalendáře.

Kdo odpovídá za aktuálnost informací o sboru, stanici, kazateli?

Za aktuálnost údajů odpovídá dotyčný sbor nebo kazatel. Údaje lze aktualizovat jedním ze tří způsobů:
 • registrovaný uživatel může po přihlášení aktualizovat údaje sám - toto je upřednostňovaný způsob aktualizace
 • nahlášením změny v údajích na sekretariátu Ústřední církevní kanceláře s žádostí o aktualizaci na Evangnetu
 • nahlášením změny v údajích správcům Evangnetu s žádostí o aktualizaci

Jak mohu změnit informace o sboru, o stanici, o sobě jako kazateli?

Pro změnu údajů musíte být registrovanými uživateli příslušné kategorie.
(Nejste-li registrovaným uživatelem, využijte patřičný formulář zde.)
 • přihlašte se na těchto stránkách (v levém sloupci vyplňte jméno a heslo)
 • vyhledejte příslušný záznam (pomocí vyhledávacího políčka nebo přes menu ČCE - sbory/kazatelé)
 • klikněte na Upravit tento záznam
 • změnte požadované údaje a klikněte na Zapsat.

Kdo může měnit jaké údaje čtěte v odpovědi na následující otázku.

Kdo může měnit informace o sborech, kazatelích,...?

 • Informace o sboru může editovat jak správce sborových údajů (na základě registrace),tak registrovaný kazatel, který na daném sboru působí.
 • Informace o kazateli může měnit registrovaný kazatel. Změna působiště se provádí při editaci kazatele.
 • Informace o kazatelské stanici může měnit správce údajů o sboru, ke kterému kazatelská stanice patří. V případě, že má kazatelská stanice svou vlastní registraci, může pochopitelně měnit informace také správce této registrace.
 • Informace o seniorátu může měnit správce seniorátních údajů na základě registrace seniorátu.
 • Všechny informace (o seniorátech, sborech, stanicích a působnosti kazatelů) může měnit sekretářka synodní rady a správci Evangnetu.
 • Rušit či přidávat kazatelské stanice, sbory, mohou pouza správci Evangnetu, přidávat kazatele může sekretářka ÚCK a správci Evangnetu.

Při každé změně je zaznamenáno kdo a kdy změnu provedl.
Pro změnu údajů musíte být přihlášeni (ve sloupci vlevo). V podrobném zobrazení informací zvolte odkaz upravit tento záznam.

Při registraci jsem obdržel dvě hesla. Proč?

Jedno heslo využijte pro přihlášení na našich stránkách (případně pro přístup k Vaší poště sborové či kazatelské - pokud máte schránku zřízenu). Druhé heslo použijte pro správu vlastních sborových či seniorátních stránek.

Mohu u sboru uvést více emailových adres?

Ne. Uveďte jednu úřední sborovou adresu. To neznamená, že sborovou poštu nemůže dostávát více lidí. Chcete-li, aby sborovou poštu dostával např. kazatel, kurátor, sborová sestra, požádejte správce Evangnetu o změnu přesměrování. (Zašlete e-mailové adresy, na které má být sborová pošta přesměrována. Na možnosti přímé změny přesměrování pracujeme.)
Osobní adresu kazatele je možné uvést právě u kazatele.

Evangnetický Kalendář a jeho používání

Zapisovat akce do Evangnetického kalendáře mohou všichni registrovaní uživatelé Evangnetu. Při zadávání akce vyberte pro koho je určena (věková skupina, cílová skupina), kde a kdy se koná. Všichni návštěvníci Evangnetu potom mají možnost dovědět se, co se děje v následujících měsících.
Evangnetický kalednář lze snadno prohlížet také pomocí mobilního telefonu (prostřednictvím WAPu).
Evangnetický kalendář chce pomoci koordinovat nejrůznější akce, o které by mohli mít uživatelé Evangnetu zájem. Tím, že existuje jedno centralizované místo, kam se mohou zapisovat nejrůznější akce počínaje volejbalovým turnajem a ekumenickým bohoslužebným shromážděním konče, bude možno koordinovat aktivity napříč církví tak, aby se překrývaly co nejméně.

Při snaze o přihlášení se objeví 'Výstraha zabezpečení'...

Výstraha se objeví proto, že vstupujete na zabezpečené stránky. Certifikát není zatím registrován u Certifikačních autorit, je však zcela bezpečný. Aby se Vám tato Výstraha neobjevovala při dalším přihlášení, postupujte následovně:
 1. kliknětete na 'Zobrazit certifikát
 2. v okně Certifikát klikněte na 'Nainstalovat certifikát'

Tím spustíte 'Průvodce importem správce certifikátu'. Dále odpovídejte na vše kladně:
 • DalšíDalšíDokončitAnoOK

V případě Netscape zaškrtněte View certificate permanently a klikněte Continue.

Je možné získávat informace o sborech ČCE z mobilního telefonu?

Na evangnetu funguje wapová verze stránek (na adrese http://wap.evangnet.cz/), která umožňuje jednoduchý přístup k informacím o sborech ČCE i z mobilního telefonu.

Je možné získávat informace o sborech ČCE z mobilního telefonu bez WAPu?

Majitelé tefonů sítě Eurotel a T-Mobile mohou přistupovat k těmto údajům prostřednictvím SMS. Více informací najdete zde.

Proč se na Evangnetu objevují odkazy na sborové stránky umístěné jinde.

Cílem Evangnetu je sjednotit církevní prezentace. Nechceme, aby se z Evangnetu stal pouhý seznam odkazů na jiné stránky nejrůznějšího charakteru. Vzhledem k tomu, že nabízíme velmi příznivé podmínky pro umístění prezentací, očekáváme, že se sbory nakonec rozhodnou svoje stránky umístit u nás.
Pokud se ale sbory rozhodnou zůstat na svém původním místě a požádají o umístění odkazu na jejich stránky, jejich odkaz samozřejmě zavedeme do databáze a budeme zobrazovat.
Organizce, které mají svoji vlastní doménu, jako např. Diakonie, budeme vést v seznamu odkazů. Jejich začlenění do Evangnetu samozřejmě bude respektovat jejich doménu, u jednotlivých sborových stránek to však nepokládáme za vhodné řešení, protože se informace o sborech církve znepřehledňují. Stejně tak se zvyšují i náklady na internetovou prezentací církve, kterou chce Evangnet pomocí centralizace zlevnit.
Zcela odlišnou oblastí jsou externí odkazy, kde mohou registrovaní uživatelé přispívat odkazy na stránky, které je zaujaly.

Otázky a odpovědi (sekce)

Evangnetický Manuál (článek)

Navigace