FAQ: O nás o Evangnetu

Otázky a odpovědi > O nás o Evangnetu

Kdo Evangnet financuje? Je možno Evangnetu na jeho činnost přispět?

Evangnet nabízí většinu služeb zdarma. Jeho provoz však s sebou nese určité náklady. Tyto náklady nese občanské sdružení Evangnet z členských příspěvků a dobrovolných darů.
Občanské sdružení Evangnet má transparentní bankovní účet č.: 2300943966/2010. Svoje členské příspěvky, prosíme, poukazujte na tento účet. Abychom mohli identifikovat vaši platbu, uveďte desetimístný variabilní symbol, který nám zašlete emailem. (možno použít např. rodné číslo, v případě organizací např. IČO) Sbory ČCE prosíme, aby při platbě uváděly čtyřmístné číslo, které užívají pro indentifikaci s ÚCK.
Členství v občanském sdružení Evangnet je dobrovolné. Chceme ale povzbudit všechny, kdo vidí ve službě Evangnetu přínos, aby se stali členy a podpořili tak naši práci. Členské příspěvky činí 200,- Kč ročně pro jednotlivce, 500,- Kč ročně pro kolektivní členy.

Je Evangnet oficiálními stránkami ČCE? Jaký je vztah Evangnetu a synodní rady ČCE?

Evangnet není oficiální prezentací ČCE. Oficiální stránky ČCE můžete shlédnout zde. Evangnet poskytuje prostor jednotlivým sborům pro jejich vlastní prezentaci a usnadňuje hledání těm, kdo se chtějí o sborech ČCE něco prostřednictvím internetu dozvědět.
S ústřední církevní kanceláří však Evangnet úzce spolupracuje na zabezpečení aktuálních dat v elektronické verzi církevního schematismu.
Pracovníci ÚCK mají zvláštní přístupová práva, která jim umožňují aktualizovat data v databázích.

Jak je zaručeno, aby na Evangnetu nebylo nic urážlivého nebo ukazujícího církev v nepravém světle (fakticky nebo teologicky)?

Správci Evangnetu si jsou vědomi toho, že se někdo může pokusit sborové prezentace na Evangnetu zneužít ať už z legrace nebo se zlým úmyslem. Aby se tak nemohlo stát, jsou všechny soubory na serveru chráněny profesionálním způsobem proti neoprávněné manipulaci. Sbory či správci sborových prezentací dostanou přiděleno heslo, které nebude dostupné nikomu jinému. Se změnou správce nebo faráře na sboru bude poskytnuto heslo nové, aby se tak zamezilo případným slabým místům v zabezpečení dat.Prezentace jednotlivých sborů je však plně v pravomoci správců sboru, podobně jako je v jejich pravomoci i obsah veřejné vývěsky. Pokud by došlo k tomu, že by uživatel heslo zapomněl, bude mu poskytnuto heslo jiné. Administrace hesel je velmi náročná na práci a čas správců sítě. Prosíme vás tedy, abyste hesla uchovávali v tajnosti a paměti.

Budou na Evangnetu reklamy?

Rádi bychom se obešli docela bez reklam. Provoz stále se rozšiřujícího Evangnetu je však nutno finančně podpořit, a proto se pravděpodobně nepodaří se reklamě zcela vyhnout. V budoucnu tedy počítáme s tím, že poskytneme reklamní prostor pro podniky, které s církevním životem souvisí, jako jsou nakladatelství, církevní tisk, diakonie a podobně jak zdarma, tak i za finanční příspěvek na naši činnost.
Prezentace jednotlivých sborů a organizací na Evangnetu jsou zcela v kompetenci jejich tvůrců a reklamy na jejich stránky nebudou umístěny ani formou bannerů ve zvláštní části okna prohlížeče.
Nevylučujeme však, že Evangnet poskytne reklamní prostor pro podniky, které s církevním životem souvisí, jako jsou nakladatelství, církevní tisk, diakonie a podobně. Vždyť připravované stránky nakladatelství Mlýn a Kalich jsou formou reklamy, byť by se dalo argumentovat, že se jedná i o službu veřejnosti. Předpokládáme tedy, že reklamy určitého druhu se na stránkách Evangnetu objeví. Bude se však jednat o projekty a aktivity, které svých charakterem vhodně doplňují základní záměr Evangnetu. Proto je možné, že se na Evangnetu objeví poutače na charitativní burzy, výzvy ke spolupráci, nabídky knih, časopisů nebo dokonce kontakt na firmu, která je schopna vyrobit kopii dosluhujícího kalicha, nebo opravit vykládané okno z minulého století. V žádném případě, ale nebudeme zasahovat do stránek jednotlivých sborů a ostatních subjektů na Evangnetu.

Otázky a odpovědi (sekce)

O nás o Evangnetu (článek)

Navigace