Téma: Chyby v překladech Bible

Od: Anonym: Štěpánka---.cust.avonet.cz )
Kdy: 31. 07. 2012 09:55
Předmět: Chyby v překladech Bible

Navigace: link | přehled | fórum
Z několika internetových zdrojů jsem se dozvěděla, že současné překlady Bible, např. Bible 21, obsahují řadu chyb, co se týká obsahové přesnosti překladu. Byla bych ráda, kdyby se k tomu v diskusi vyjádřil někdo, kdo je seznámen s touto problematikou. Děkuji
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 01. 08. 2012 10:51
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Poznámka jazyková: Dokonale přesný překlad je možný za splnění čtyř podmínek. První je přesný zdrojový jazyk, druhá přesný cílový jazyk, třetí podmínka stejný kulturní kontext. Čtvrtá podmínka je jednoznačnost překládaného textu.
Při překládání Bible není splněna ani jedna z těchto podmínek. Proto překladatel musí sám textu nějak porozumět, a potom se tvůrčím způsobem pokoušet najít obdobné vyjádření, které by zapadlo nejlépe do našeho jazyka a našeho kulturního kontextu.
I jako čtenář bych tedy hodnotil překlady podle toho, nakolik já v nich dokážu vnímat Boží slovo. A samozřejmě někdy je dobré zabrousit do jiného překladu, aby si člověk rozšířil obzor. Také pro jiného člověka může být lepší jiný překlad.
Jiné by samozřejmě bylo, kdyby překladatel záměrně odchýlil překlad od vyznění původního textu. Nevím, jestli se taková místa objevují v nových nebo starých překladech, ale myslím si, že běžný český čtenář by taková místa korigoval jiným překladem. V mém případě to funguje tak, že když narazím na místo, které se mi nezdá, podívám se do jiného překladu. Zatím jsem se ale nesetkal s nějakým zásadním rozporem (čtu ekumenický překlad, občas se dívám do kralického, někdy poslouchám nahraný překlad nové bible kralické).
Ale stejně je nejdůležitější Bibli číst. Dokonalý překlad někde v krabici je na nic.
Od: Anonym: Orlík---.cust.centrio.cz )
Kdy: 01. 08. 2012 11:15
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Něco málo je tady: http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/otvirame-bibli—;-/bible21-a-predbezna-uvaha-o-ni.html
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 01. 08. 2012 14:30
Předmět: Diskuse k překladu Bible21

Sám jsem si pořídil NBK (překlad Nového zákona a žalmů). Celou Bibli21 bych si asi nekupoval, jsem zvyklý na ekumenický překlad. Není to špatný čtení - spíš na mě působí něco ve smyslu "pop-Bible". Takový typ překladu používali i členové hnutí Jesus People na konci 60. let v USA.
Taky se mi líbila reakce ThDr. Pavla Černého na stanovisko ČBK k překladu Bible pro 21. století - ze dne 15.4.2009 (pro nezasvěcené - jedná se o bývalého předsedu Ekumenické rady církví v ČR). Část cituji přímo: "Lze si jen přát, aby všechny pokusy o inkulturaci biblického poselství v českém jazyce stály ve službách evangelia a nebyly stavěny proti sobě. Jistě i Jeruzalémská Bible, jako překlad propagovaný zmíněným stanoviskem ČBK z 9.4., bude vítaným pomocníkem a nositelem vzácného obsahu, který není snadné lidskými slovy uchopit. Nakonec litera je cestou ke Slovu – Ježíši Kristu – Mesiáši - který sám je středem Písem svatých. Každý čtenář také potřebuje iluminaci Duchem svatý, aby mu litera nebyla ke smrti, ale k životu."
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 01. 08. 2012 20:53
Předmět: Re: Diskuse k překladu Bible21

Tak strhat se dá určitě každej překlad…možná by bylo zajímavé domluvit nějakou veřejnou diskusi k překladu se Sašou Flekem a třeba právě panem Hoblíkem…případně dalšími…mohlo by to být přínosné.
Od: Anonym: Orlík---.cust.centrio.cz )
Kdy: 02. 08. 2012 10:51
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Na stránkách SPS došlo asi k úpravě, správně odkaz vypadá nyní takto: http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/otvirame-bibli—;-/bible21-a-predbezna-uvaha-o-ni.html
Od: Anonym: Orlík---.cust.centrio.cz )
Kdy: 02. 08. 2012 10:54
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Aha, tak to není stránkam, ale tím, že tady se vytvoří link špatně - je si potřeba odtud zkopírovat všechno (http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/otvirame-bibli—;-/bible21-a-predbezna-uvaha-o-ni.html) do příkazové řádky prohlížeče.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 02. 08. 2012 12:47
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Je to pravda, ale myslím, že z těch novějších se to netýká ani tak Bible 21 jako jiných biblí. Myslím, že Bible 21 je na tom dobře z hlediska výpovědní hodnoty těch důležitých míst. U nás je teď nejpoužívanějším překladem Ekumenický překlad. Ten bych si dovolil nazvat jako plný chyb. Dokonce tam jsou nejen chyby ale některé důležité pasáže tam vůbec nejsou. Je to tím, že je předně dílem katolíků a tudíž opakuje stejné chyby, které se nacházejí v římskokatolických překladech. Někdy se pak zdá, že díky tomu si Bible dokonce protiřečí, takových míst několik znám, nicméně v originále ani v lepších překladech se nevyskytují. Dnešní Bible jsou v podstatě všechny přeloženy na základě tzv. Sinajského kodexu, který je zfalšovaným manuskriptem pocházejícím z alexandrijského proudu. Alexandrijský proud odporuje tzv. Textu Receptu neboli souboru mnoha různých svitků, které se navzájem podporují a které byly k překladu Bible používány až do dvacátého století. Všechny staré Bible kromě katolických jsou tak přeloženy podle správného překladu. Ty nové jsou ovšem překládány především podle sinajského kodexu. Sinajský kodex, společně několika dalšími padělky, pochází z alexandrijského proudu, což jsou svitky obsahující zjevně úmyslné chyby, neboť jej napsali gnostici a lidé s okultními sklony a vnesly tam úmyslné chyby. Ty samé chyby obsahuje katolický Vatikánský kodex, Vulgáta, Ekumenická Bible i další katolické Bible, zatímco protestantské Bible které jsou překládány podle textu receptu tyto chyby neobsahují. V ekumenické Bibli tak máte chyby kvůli kterým můžete přijít o velice důležité doktríny. Dobrým překladem s přesnou výpovědní hodnotou je Bible Kralická. Pak jsou tu studijní meziřádkové překlady, kde je přeloženo slovo od slova takže když si nejste jistá tak se podívejte tam. Doporučuji vám tedy jakoukoli protestantskou Bibli, přeloženou před dvacátým stoletím nebo jakoukoli u které je jisté, že používá textus receptus. Pokud umíte anglicky pak vám mohu dát odkaz na komplexní studijní překlad, kde je nejen přeložený text, ale i přesný meziřádkový překlad podle textu receptu.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 02. 08. 2012 13:29
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

To je zase snůška nesmyslů a blábolů. 1.Ekumenický překlad není předně dílem katolíků, ale iniciovali ho evangelíci a oni a členové dalších nekatolických církví byli po celou dobu vůdčími osobnostmi překladu (prof.Heller, prof. Pokorný z ČCE, prof. Sázava z CČŠH..), katolíci se přidali až později a myslím, že byli v menšině. Ekumenickému překladu je zejména vyčítána metoda tzv. dynamického ekvivalentu v případě NZ, jenže ta může být paradoxně mnohem přesnější než tzv. doslovný překlad, v případě SZ vpodstatě jinak než dynamickým ekvivalentem ani překládat nelze, k tomu dospěli i překladatelé NBK když měli "doslovně" přeložený NZ a pustili se do SZ, následně metodou podobnou dynamickému ekvivalentu přepracovali i překlad NZ a vznikla B21). Překladatelé nepřekládají ze Sinajského kodexu (který je celý v řečtině) ale z kritických textů v hebrejštině (SZ) a řečtině (NZ+případně deuterokanonické knihy). Sinajský kodex je je jedním z mnoha zdrojů ke kterým se při textové kritice přihlíží a vzhledem k tomu, že těch zdrojů máme za těch pár set let objevených či dostupných více, lze dnešní kritické texty s úspěchem považovat za přesnější než několik staletí starý Textus receptus. Jen tak mimochodem blahoslavův překlad NZ, který je součástí kralické bible má docela pohnutou historii - Blahoslav neměl k dispozici některé části řeckého textu, tak si poradil tak, že překládal z latinské Vulgaty do řečtiny a pak do češtiny - což opravdu svědčí o naprosté spolehlivosti Kralické bible :D (nic proti ní). Největčí sranda je že takoví nedouci jako je David Protest tu házejí takováto "moudra" a tváří se jakoby od rána do večera nedělali nic jiného než si četli Textus Receptus(přestože o hebrejštině a řečtině s největší pravděpodobností nemají ani páru). Blbý je, že ty bláboly znějí pro nezasvěceného dost věrohodně…A propo Davide, můžete mi sdělit nějakou tu závažnou doktrínu? Počítám, že máte na mysli pouze jednu: svěcení soboty a s tou už jděte s prominutím do p..Pelhřimova :D
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 02. 08. 2012 14:46
Předmět: Ekumenka, NBK a List Římanům

Já mám návrh:
Jako protestant se zkusím pročíst Pavlův List Římanům v EP a v NBK a zkusím dát report, jak to na mě působilo. List Římanům navrhuji jako text, který pro protestanty (možná i pro křesťany ostatních konfesí) obsahuje velmi důležitou doktrínu - nauku o ospravedlnění z víry.
Od: Anonym: jaroslav141.170.144.--- )
Kdy: 18. 02. 2015 12:57
Předmět: Re: Ekumenka, NBK a List Římanům

Uživatel Evangnetu David Geisler napsal(a):
 Já mám návrh:    Jako protestant se zkusím pročíst Pavlův List Římanům v EP a v NBK a zkusím  dát report, jak to na mě působilo. List Římanům navrhuji jako text, který  pro protestanty (možná i pro křesťany ostatních konfesí) obsahuje velmi  důležitou doktrínu - nauku o ospravedlnění z víry.    (http://cs.wikipedia.org/wiki/List_%C5%98%C3%ADman%C5%AFm).
Jsou i další verše, které "ospravedlnění pouhou vírou" upřesňují. Lépe je hovořit o "ospravedlnění pohou milostí". Přece nevěříme tomu, že jsme spaseni na základě toho, že věříme, že jsme ospravedlněni, ale žijeme bez stálého pokání. To je hereze i pro protestanty.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 02. 08. 2012 21:38
Předmět: Pane Vejvodo, přestaňte urážet a kecat

Nevyznáte se v tom ani trochu. Já doma textus receptus mám a mám jeho doslovný překlad. To že vy ho nemáte a nečtěte je vaše věc a vaše vina. Aspoň zde prosím vás neodrazujte lidi aby se nad tím zamysleli. Nechci vám odpovídat dlouze protože vím, že se nad tím stejně nezamyslíte jako jste se odmítl zamyslet nad sobotou. Nevím který z keců vám mám vytknout dříve. Snad začnu tím, že byste si alespoň mohl dát tu jednoduchou práci a podívat se do ekumenické Bible kolik překladatelů z kterých církví bylo přítomno a z katolické cirkve jich tam bylo hodně na to, že to bylo vydáváno za dílo evangelíků. Mimoto se používala katolická Vulgáta, která je prokazatelně falešná. Je mi jedno čím to vokecáte, ale Vulgáta je falešná a žádný z protestantských reformátorů ji nepoužíval. Všichni používali textus receptus a podle vás byl Bůh tak blbý, že dovolil, aby textus receptus byl jakožto nejspolehlivější text používán po skoro dvě tisíciletí a až někdy na konci devatenáctého století dovolil aby se našlo něco věrohodnějšího, co bylo vytaženo z odpadkového koše kdesi v zapadlém klášteře? Váš Bůh je blbec, to jako bez pardonu.
Jistě bych vám mohl sdělit spoustu důležitých veršů o které přicházíte, když nečtete texus receptus, jenže vy o ně nemáte žádný zájem a když vám je sdělím tak se na ně nepodíváte- počítám (stejně jako vy). S Biblí Kralickou jste taky vedle, ta obsahuje vše, co je v textu receptu zatímco Vulgáta ne. Vulgáta má stejné chyby jako sinajský kodex. Stačí Bibli kralickou porovnat s textem receptem a zjistíte, že po obsahové stránce v ní je vše, jediné rozdíly jsou nutné jazykové odchylky, které jsou typické pro všechny překlady. To odpadlého protestanta ale stejně nebude zajímat. Nevíte nic o kritických textech, nevíte ani, že oproti textu receptu jevjich tak málo, že tvoří jen malilinkatý zlomeček ze všech manuskriptů a nevíte ani kde vznikly a kým byli napsány a kým byli objeveny a propagovány. A už vůbec nevíte co o tom psali protestantští biblisté. A nedozvíte se to protože vás to nezajímá. Tak laskavě mi neodpovídejte a neodvádějte pozornost od mého komentáře. Já se tu snažím něco sdělit a na prověřené kecaly jako vy, kteří se dělají chytrými, nemám čas, tak se mi do toho nepleťte.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 03. 08. 2012 11:28
Předmět: Re: Pane Vejvodo, přestaňte urážet a kecat

David Protest napsal(a):
 a podle vás byl Bůh tak blbý, že dovolil, aby textus receptus byl jakožto  nejspolehlivější text používán po skoro dvě tisíciletí a až někdy na konci  devatenáctého století dovolil aby se našlo něco věrohodnějšího, co bylo  vytaženo z odpadkového koše kdesi v zapadlém klášteře? Váš Bůh je blbec, to  jako bez pardonu.
Leviticus 24,11 Syn izraelské ženy lál Jménu a zlořečil.. Leviticus 24,23: Tak promluvil Mojžíš k Izraelcům. Zlolajce vyvedli ven z tábora a ukamenovali. Izraelci učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. (Kdo čteš, rozuměj.)
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 03. 08. 2012 12:17
Předmět: Panu Smetanovi

S vámi už jsem taky měl tu čest diskutovat, vy jste taky takový vtipálek co? Neustále se opíráte do svědomí druhých v domnění, že se před vašimi rádoby trefnými citáty z Bible lidé budou třást strachy. Ten laje jménu, kdo věří že Bůh je lhář. A to je každý, kdo podporuje falešné překlady Bible a každý, kdo takové názory obhajuje… čili jste to vy a pan Vejvoda. Co vy na to?
Od: Anonym: Makarios5 <> ( ---.143.broadband6.iol.cz )
Kdy: 10. 02. 2015 21:09
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Hele Xvejvodam, nazdar starej brachu. Co to zase píšeš za nesmysly? Blahoslav měl zcela určitě k dispozici Textus Receptus. To dokazuje naprostá shoda Kralické Bible s King James Version…
Od: Anonym: Makarios5 <> ( ---.143.broadband6.iol.cz )
Kdy: 10. 02. 2015 21:07
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

David Protest napsal(a):
 Je to pravda, ale myslím, že z těch novějších se to netýká ani tak Bible 21  jako jiných biblí. Myslím, že Bible 21 je na tom dobře z hlediska výpovědní  hodnoty těch důležitých míst. U nás je teď nejpoužívanějším překladem  Ekumenický překlad. Ten bych si dovolil nazvat jako plný chyb. Dokonce tam  jsou nejen chyby ale některé důležité pasáže tam vůbec nejsou. Je to tím, že  je předně dílem katolíků a tudíž opakuje stejné chyby, které se nacházejí v  římskokatolických překladech. Někdy se pak zdá, že díky tomu si Bible  dokonce protiřečí, takových míst několik znám, nicméně v originále ani v  lepších překladech se nevyskytují. Dnešní Bible jsou v podstatě všechny  přeloženy na základě tzv. Sinajského kodexu, který je zfalšovaným  manuskriptem pocházejícím z alexandrijského proudu. Alexandrijský proud  odporuje tzv. Textu Receptu neboli souboru mnoha různých svitků, které se  navzájem podporují a které byly k překladu Bible používány až do dvacátého  století. Všechny staré Bible kromě katolických jsou tak přeloženy podle  správného překladu. Ty nové jsou ovšem překládány především podle sinajského  kodexu. Sinajský kodex, společně několika dalšími padělky, pochází z  alexandrijského proudu, což jsou svitky obsahující zjevně úmyslné chyby,  neboť jej napsali gnostici a lidé s okultními sklony a vnesly tam úmyslné  chyby. Ty samé chyby obsahuje katolický Vatikánský kodex, Vulgáta,  Ekumenická Bible i další katolické Bible, zatímco protestantské Bible které  jsou překládány podle textu receptu tyto chyby neobsahují. V ekumenické  Bibli tak máte chyby kvůli kterým můžete přijít o velice důležité doktríny.  Dobrým překladem s přesnou výpovědní hodnotou je Bible Kralická. Pak jsou tu  studijní meziřádkové překlady, kde je přeloženo slovo od slova takže když si  nejste jistá tak se podívejte tam. Doporučuji vám tedy jakoukoli  protestantskou Bibli, přeloženou před dvacátým stoletím nebo jakoukoli u  které je jisté, že používá textus receptus. Pokud umíte anglicky pak vám  mohu dát odkaz na komplexní studijní překlad, kde je nejen přeložený text,  ale i přesný meziřádkový překlad podle textu receptu.
Hele Xvejvodam, nazdar starej brachu. Co to zase píšeš za nesmysly? Blahoslav měl zcela určitě k dispozici Textus Receptus. To dokazuje naprostá shoda Kralické Bible s King James Version…
Od: Anonym: Makarios5 <> ( ---.143.broadband6.iol.cz )
Kdy: 10. 02. 2015 21:10
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Pardon Davide, jsem tu nový. To nepatřilo Tobě. Souhlasím s tebou.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 15:15
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Mohu poprosit znalce o odpověď? Kterým článkem řádů ČCE se řídí užívání překladů při bohoslužbě a jaké je jeho přesné znění? Děkuji předem za odpověď.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 11. 2021 15:36
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Agenda (bohoslužebná kniha) ČCE: "Na základě usnesení 21. synodu z r. 1979 čteme z překladu kralického (vydání 1613) i z nového ekumenického překladu, podle rozhodnutí staršovstva."
Od: Anonym: Zvědavý---.eurotel.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 16:19
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Srdečný dík, ale to nezní jako ustanovení. Soudím správně, že článek, který by vymezoval použití biblických překladů, neexistuje, a ani neexistoval článek, který by před tímto synodním dokumentem omezoval možnost užívání jen ne Bibli kralickou?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 19:03
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

A vy si myslíte, že by nějaký podobný příkaz užívat konkrétní překlad Bible měl existovat? A zároveň de facto zákaz nebo nedoporučení užívat jiné překlady Bible? A proč by měly takové diretivy existovat? Vždyť je to podobně absurdní jako příkaz všem divadlům v zemi hrát Shakespeara jenom v překladech E. A. Saudka.
Každý, kdo se někdy setkal s nějakým klasickým textem nebo třeba s Biblí v originálu, hned zakusil, jak tu je každý překlad neúplný a jak je zároveň mnoho překladatelských způsobů možných. Jakékoli zamezování dalším a dalším překladům a výkladům Bible odporuje svobodě evangelia. Nemůže překvapit, že se tyto požadavky ozývají právě z fundamentalistických církví. - Evangelium je nevyčerpatelné.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 20:17
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Spíš mi jde o to, že v ČCE je každý přesvědčen, že taková direktiva existuje. Mluví o tom duchovní i laici, dokonce i profesoři ETF UK. Např. Libeňský farář Roman Mazur to má na sborových stránkách. Já ale nic takového nikdy neviděl. Ani 21. Synod, ne který odkazuje Agenda i farář. Aleš Wrana, nic takového neusnesl, jen ve zprávě SR je óda na ČEP a ubezpečení sborů, že to není konec Kralické, ať si staršovstva rozhodnou, nebo ať dají svým kazatelům důvěru při výběru překladu. Zdá se, že je to v ČCE taková Hlava XXII, fiktivní řád, o kterém každý ví, že je, i když ho nikdy nikdo neviděl. Kolik takových v ČCE asi ještě je?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 21:07
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

"mi jde o to, že v ČCE je každý přesvědčen, že taková direktiva existuje" - to těžko. Mnoho let jsem byl členem ČCE a navštěvoval její bohoslužby a nikdy jsem o takové direktivě neslyšel a vsadím výplatu, že nikdo okolo mě. Četly se tu i při bohoslužbách jiné překlady než ekumenický a kralický. Jeruzalémská Bible, Žilkův překlad Nového zákona a ještě další. Hlavně nejde přece trvat na předpokladu, že jeden překlad je správný a zbylé chybné. Překladatelství je nesmírně neexaktní disciplína, proto také překladů podobných textů jako Bible nebo Shakespeare bude vždycky hodně a je s rozkoší sledovat jejich rozličnosti. Všímám si ovšem, že jakousi přesností biblického překladu se ohánějí shodou okolností hlavně ti, kteří nejsou schopní zabývat se originálem - a jenom jejich neznalost řečtiny nebo hebrejštiny ospravedlňuje úplně nereálné představy, jaké o překládání a překladu mají.
Od: Anonym: Zvědavý---.eurotel.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 21:20
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

O ty věci stran překladatelství se s vámi nepřu. Pochybuji však, že jste na to fiktivní pravidlo v ČCE, když jste byl jejím členem, nenarazil. Jednak je tu o něm přesvědčen pan Wrana, mrkněte se na ty libeňské stránky … Že se čtou i jiné překlady, vím, vždy je ale přečten text z některého z obou domněle závažných. Dělal to tak i prof. Jan Heller, který pak četl svůj, ale sám byl přesvědčený, že se to tak musí.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 21:23
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

A záleží na tom proč přesně? S ohledem na bohoslužebný provoz ČCE? Nebo je za tím nějaká teologická otázka - jaká?
Od: Anonym: Zvědavý213.235.133.--- )
Kdy: 13. 11. 2021 21:47
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Fascinují mě takové fiktivní pravidla, která platí ne v jedné hlavě, ale v celé komunitě. Schopnost vytvářet je a věřit jim je dílem komická, může se však zvrhnout i v něco ďábelského.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 21:55
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

V celé komunitě stěží platí, vždyť jsem vám řekl, že jsem o nich nikdy neslyšel ani já, ani mé okolí. Pokud toto "pravidlo" náhodou někdo vyhlásil, zřejmě to ostatní zapomněli nebo prostě nedodržovali. Pokud jste v nějakém vztahu k ČCE, asi víte, jaký vztah k pravidlům všeho druhu tam panuje.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 23:20
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Příšerný. Porušuje dokonce i ta fiktivní. Ale jinak bychom se tu motali v kruhu. Já vás budu dokolečka odkazovat na libeňské stránky, pana Wranu a další, vy mi budete navzdory tomu tvrdit, že jste se s tím nikdy nesetkal, a já se tomu budu divit.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 11. 2021 23:42
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Těžko rozumět, co myslíte pravidly "fiktivními" a proč by tedy mělo být špatně případná fiktivní pravidla porušovat - nejsou přece reálná. Každopádně v církvi, ve které se tak obludně nectí nejzákladnější pravidla běžného slušného chování, v míře horší než skoro všude v nevěřícím světě, v církvi, ve které jsou k smíchu nejzákladnější pravidla fair play a život v ní připomíná gangsterku, v takovém spolku je úplně jedno, jestli se čte z toho nebo támhletoho překladu nějaké knihy. A zrovna tak je lhostejné, co se ve společenství takové kvality píše na nějakém webíku v Libni nebo na webíku zdejším, veskrze žumpoidním.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 14. 11. 2021 15:16
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Problém je, když výrazná část komunity (dobře, ve vašem okruhu se to nevyskytlo) věří něčemu, o čem se lze snadno přesvědčit, zda je to pravda nebo ne. Fiktivní řád považuji za velmi problematickou věc. Shodněme se na tom, že tedy ČCE ve skutečnosti žádnou reguli o tom, jakého překladu má být užíváno, je to tedy na moudrosti kazatelů a td. Vaše otázka, jestli by měl takový řád existovat? Asi by bylo hodně důvodů, pro něco podobného. Katolíci mají seznam povolených překladů, ale je jich tolik, že to ani vlastně žádné omezení není. CB bývala fixována na Bibli kralickou, ale její verzi z roku 1579 (většinou jako BK na internetu, včetně Evangnetu). Ani tu z roku 1613 dlouho neuznávali. Fixace ČCE na Kralickou je tedy spíš věcí zvyku (farář Bašus označil kdysi výstup z 21. synodu za tragédii, že ČEP zrovnoprávnil s Kralickou - i když je to fikce) považuji za nešťastnou. Osobně bych to považoval za zpozdilost. Pokud by ČCE takový článek měla, měl by se zrušit. Ale to je její věc. Faráři evangelických církví ve světě sahají svobodně po bohatství překladů v jejich jazyku.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 14. 11. 2021 22:25
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Přesně jak píšete v předposlední větě: "To je její věc." Ať si ČCE třeba staví suché vrby. Ať si vydává výnosy o jednom nebo dvou legitimních překladech Bible nebo ať čte z biblických překladů třeba padesáti, v realitě je to úplně jedno. Navíc by se jenom ztrácel čas, kdyby se za těmito rozhodnutími-nerozhodnutími předpokládala jakási myšlenková nebo dokonce teologická práce. Ať si to hnije a třeba vyhnije.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2021 11:49
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Sdilení zkušenosti, že se něco osvědčilo, vám připadá komické až ďábelské? Aha. Tady možná nebude chyba na straně té komunity
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 17:50
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Nějak nerozumím, o čem mluvíte. Ďábelské je věřit v existenci řádu, který neexistuje. Kolektivní mistifikace.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2021 18:50
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Slovo "mistifikace" neexistuje.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 18:53
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Pardon, mystifikace. Ale že jste si to určitě domyslel, jenom vtipkujete, že?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2021 19:16
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Jak to, že takový řád neexistuje, když se při bohoslužbách v evangelické církvi opravdu čte z ekumenického či kralického překladu?
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 19:21
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Špatná otázka. Správná otázka je, proč se čte při bohoslužbách jen, či přednostně, z těchto překladů, když takový předpis neexistuje? Vy sám jste ho nedoložil, v řádech není, pan Cajthaml dokonce ani nezaznamenal, že by byl o jeho existenci někdo přesvědčený.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2021 20:23
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Teď si asi nerozumíme. Ten předpis jsem přece z Agendy doložil?
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 20:58
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Jak už jsem vám výše napsal, vůbec ne. Odkazujete na tvrzení Agendy (která sama o sobě normotvorný charakter nemá), ale ta se jen odvolává na 21. Synod, který ale žádnou normu neusnesl. Pokud by usnesl, musel by ji vtělit do CŘ, ale nic takového neudělal, ani to neměl v programu. Kdybyste si to laskavě přečetl, už jsem vám psala, že je tam jen zmínka o ČEP v seniorově zprávě, ale nic normotvorného.
Důkazem existence normy je odkaz na řád a paragraf, nejlépe s citací. Že jí mnozí dodržují, důkazem existence takové normy není.
Od: Kazatel ČCE Čestmír Siwek <>
Kdy: 15. 11. 2021 21:13
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Zvědavý napsal(a):
 Jak už jsem vám výše napsal, vůbec ne. Odkazujete na tvrzení Agendy (která  sama o sobě normotvorný charakter nemá), ale ta se jen odvolává na 21.  Synod, který ale žádnou normu neusnesl. Pokud by usnesl, musel by ji vtělit  do CŘ, ale nic takového neudělal, ani to neměl v programu. Kdybyste si to  laskavě přečetl, už jsem vám psala, že je tam jen zmínka o ČEP v seniorově  zprávě, ale nic normotvorného.    Důkazem existence normy je odkaz na řád a paragraf, nejlépe s citací. Že jí  mnozí dodržují, důkazem existence takové normy není.
Poslyšte, jste zvědavý, anebo zvědavá? Mám pocit, že máte především problém se svou orientaci. Až si ji ujasníte, třeba konečně začnete argumentovat logicky. Laskavě si tedy přečtěte také něco odborného o vašem osobním problému.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 21:28
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Můj osobní problém je, že mi Google upravuje, co píšu a někdy to přehlédnu. Co byste mi doporučil ke čtení, něco z ophthalmologie, nebo z googlologie? A jaký vliv to má na logiku mých tvrzení?
Místo osobních útoků mi najděte příslušné ustanovení, nebo alespoň to usnesení 21. Synodu. Jinak platí, že žádné taxativní vymezení překladů pro bohoslužby ČCE ve skutečnosti nemá.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2021 21:37
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Doporučuji, toho špičkování si nevšímejte. - Mne jste donutil jít do oskenovaných materiálů Synodu roku 1979, tak jak jste je na netu asi i vy už našel. Tam dotyčné usnesení najdete na stránkách 00139/00140.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 22:04
Předmět: Norma pro užívání překladu

Usnesení 21. Synodu 1979, 2/a "Synod vyjadřuje vděčnost všem pracovníkům naší církve i z širší ekumény, kteří se podíleli na překladatelských i přípravných pracích nového překladu Písma. Ponecháváme vykladačské odpovědnosti kazatelů a pastýřské moudrosti staršovstev, kdy a k čemu ve své duchovní práci zvolí klasický překlad kralický a kdy moderní ekumenický."
1) Předmětem usnesení není přijetí normy, pouze "vyjádření vděčnosti" a ponechání "vykladačské odpovědnosti" a "pastýřské moudrosti". Neusnesl, že "napříště bude čteno buď a nebo, ale běda holoto, jestli vezmete Žilku, Cola, nebo Sýkoru, o Sicherovi ani nemluvě!"
2) Není tu nic o tom, že jiné překlady použít nelze. Z dikce je patrné, že synodály sotva napadlo, že by mohl někdo použít jiný překlad, než "klasický", jako by jiných ani nebylo. S tím koresponduje správa Synodní rady, která se spíš snaží (marně) předejít odporu, který by použití jiného než kralického překladu mohlo vyvolat.
3) Zjevně ani neexistovalo žádné omezení na kralickou, jen se prostě předpokládalo, jako obyčej, který nový překlad naředil.
Myslím, že kazatelé smějí bez obav využít bohatství překladů, které tak malý národ, jako český, má, a konečně se zbavit fixací na konkrétní překlady. 3)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2021 22:09
Předmět: Re: Norma pro užívání překladu

Aha, tak tohle už je jen nepochopení, jak evangelická církev funguje. Rozhodně žádné "běda, holoto", "jen" odpovědnost, a odpovědnost společná kazatelů a staršovstev.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 22:20
Předmět: Re: Norma pro užívání překladu

Pane faráři, přehráním. Ale jistě víte něco o exegesi. To usnesení nemá charakter normotvorný. A když jsem před lety poslal dotaz i na synod, sami mi odpověděli, že pouze doporučující.
Nebojte se sáhnout i po jiných překladech, čerti si vás za to neupečou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 11. 2021 06:27
Předmět: Re: Norma pro užívání překladu

Ano, asi tak. Naše evangelická církev máloco přikazuje.(Vždyť nemá ani oficiální věrouku.)
Holt my evangelíci. Na počátku Agendy máme toto doporučení. Ale - kdysi jsem Agendu podrobně rozebíral ve své farářské práci - ani jeden z asi 60 žalmových introitů v ní není uveden podle kralického ani ekumenického překladu přesně.
Kdyby se mi pro určité bohoslužebné užití hodil překlad jiný, spíš bych opravdu přemýšlel, jak to zapůsobí na posluchače - buď když bez uvedení zdroje uslyší jiný text, než na který jsou třeba zvyklí. Nebo uvedu, z jakého překladu čtu, a zase, co to vypovídá o překladu, na který jsou posluchači přivyklí běžně? - že v něm jsou chyby? Což např. v ekumenickém jsou určitě, ale poznámkami o tom velmi šetřím. Je prostě důležité, aby členové církve měli ke svým "bibličkám" důvěru.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 16. 11. 2021 10:23
Předmět: Re: Norma pro užívání překladu

Chyby jsou i v Kralické, a je jich tam dost, vždyť spolehlivé zdroje nebyly, sbíraly se teprve zkušenosti, vždyť ji sami bratří neustále vylepšovali, a nebýt války a exilu, pokračovali by v tom i po roce 1613. Komenský i Karafiát vydali své opravy.
Ale nejde o chyby. Překlad se vždy originálu pouze blíží, jiný překlad může určitou stránku vystihnout lépe, aniž by byl nutně lepší.
Žalmy ČEP vyšly několikrát i samostatně, poprvé v takové béžové vazbě, liší se od toho, co potom vyšlo v celku, a jsou možná hezčí.
Nepodceňujte laiky. Ti mají i bez farářů informací dost.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 11. 2021 13:24
Předmět: Re: Norma pro užívání překladu

Laiky nepodceňuji. Hlavně na netu už jsou dnes prostředky, že snaživý laik může biblický text prostudovat lépe, než líny vystudovaný kazatel. Ale asi malokterý laik, který čte Bibli pravidelně, tak si taky souběžně stále kontroluje třeba podklad v původních jazycích. Zatímco student teologie by měl mít něco naposloucháno a načteno, takže snad stále průběžně aspoň tuší, co tam v hebrejštině a řečtině asi je.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 21:48
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Zvědavý napsal(a):
 Můj osobní problém je, že mi Google upravuje, co píšu a někdy to přehlédnu.  Co byste mi doporučil ke čtení, něco z ophthalmologie, nebo z googlologie? A  jaký vliv to má na logiku mých tvrzení?  
Google používám snad půlku života a nikdy mi ještě takhle nahodile neopravil ani neupravil koncovku slovesa z mužského rodu na ženský. Takové věci se tu stávají jenom jednomu diskutérovi, tomu však notoricky. A ještě divnější je, že vám tam ten údajně upravující Google neopravil tu "mistifikaci". Divné věci se to dnes dějí.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 22:06
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Už Goethe pravil: "Google má své důvody, o kterých rozum nic neví." :-D
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 11. 2021 22:21
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

To pravil Pascal, Jančo.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 15. 11. 2021 23:37
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Zdravím a informuji, že teď jsem zde několik dní opravdu nebyl. Ale přesto tady jsem středem pozornosti, což mne ale těší.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 16. 11. 2021 08:42
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Tak určitě.
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 16. 11. 2021 10:42
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Omyl, pane Cajthaml. Ani Pascal, ani Goethe Google ještě neznali a to poslední je také špatně. :-D