Téma: Chyby v překladech Bible

Od: Anonym: Štěpánka---.cust.avonet.cz )
Kdy: 31. 07. 2012 09:55
Předmět: Chyby v překladech Bible

Navigace: link | přehled | fórum
Z několika internetových zdrojů jsem se dozvěděla, že současné překlady Bible, např. Bible 21, obsahují řadu chyb, co se týká obsahové přesnosti překladu. Byla bych ráda, kdyby se k tomu v diskusi vyjádřil někdo, kdo je seznámen s touto problematikou. Děkuji
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 01. 08. 2012 10:51
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Poznámka jazyková: Dokonale přesný překlad je možný za splnění čtyř podmínek. První je přesný zdrojový jazyk, druhá přesný cílový jazyk, třetí podmínka stejný kulturní kontext. Čtvrtá podmínka je jednoznačnost překládaného textu.
Při překládání Bible není splněna ani jedna z těchto podmínek. Proto překladatel musí sám textu nějak porozumět, a potom se tvůrčím způsobem pokoušet najít obdobné vyjádření, které by zapadlo nejlépe do našeho jazyka a našeho kulturního kontextu.
I jako čtenář bych tedy hodnotil překlady podle toho, nakolik já v nich dokážu vnímat Boží slovo. A samozřejmě někdy je dobré zabrousit do jiného překladu, aby si člověk rozšířil obzor. Také pro jiného člověka může být lepší jiný překlad.
Jiné by samozřejmě bylo, kdyby překladatel záměrně odchýlil překlad od vyznění původního textu. Nevím, jestli se taková místa objevují v nových nebo starých překladech, ale myslím si, že běžný český čtenář by taková místa korigoval jiným překladem. V mém případě to funguje tak, že když narazím na místo, které se mi nezdá, podívám se do jiného překladu. Zatím jsem se ale nesetkal s nějakým zásadním rozporem (čtu ekumenický překlad, občas se dívám do kralického, někdy poslouchám nahraný překlad nové bible kralické).
Ale stejně je nejdůležitější Bibli číst. Dokonalý překlad někde v krabici je na nic.
Od: Anonym: Orlík---.cust.centrio.cz )
Kdy: 01. 08. 2012 11:15
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Něco málo je tady: http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/otvirame-bibli—;-/bible21-a-predbezna-uvaha-o-ni.html
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 01. 08. 2012 14:30
Předmět: Diskuse k překladu Bible21

Sám jsem si pořídil NBK (překlad Nového zákona a žalmů). Celou Bibli21 bych si asi nekupoval, jsem zvyklý na ekumenický překlad. Není to špatný čtení - spíš na mě působí něco ve smyslu "pop-Bible". Takový typ překladu používali i členové hnutí Jesus People na konci 60. let v USA.
Taky se mi líbila reakce ThDr. Pavla Černého na stanovisko ČBK k překladu Bible pro 21. století - ze dne 15.4.2009 (pro nezasvěcené - jedná se o bývalého předsedu Ekumenické rady církví v ČR). Část cituji přímo: "Lze si jen přát, aby všechny pokusy o inkulturaci biblického poselství v českém jazyce stály ve službách evangelia a nebyly stavěny proti sobě. Jistě i Jeruzalémská Bible, jako překlad propagovaný zmíněným stanoviskem ČBK z 9.4., bude vítaným pomocníkem a nositelem vzácného obsahu, který není snadné lidskými slovy uchopit. Nakonec litera je cestou ke Slovu – Ježíši Kristu – Mesiáši - který sám je středem Písem svatých. Každý čtenář také potřebuje iluminaci Duchem svatý, aby mu litera nebyla ke smrti, ale k životu."
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 01. 08. 2012 20:53
Předmět: Re: Diskuse k překladu Bible21

Tak strhat se dá určitě každej překlad…možná by bylo zajímavé domluvit nějakou veřejnou diskusi k překladu se Sašou Flekem a třeba právě panem Hoblíkem…případně dalšími…mohlo by to být přínosné.
Od: Anonym: Orlík---.cust.centrio.cz )
Kdy: 02. 08. 2012 10:51
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Na stránkách SPS došlo asi k úpravě, správně odkaz vypadá nyní takto: http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/otvirame-bibli—;-/bible21-a-predbezna-uvaha-o-ni.html
Od: Anonym: Orlík---.cust.centrio.cz )
Kdy: 02. 08. 2012 10:54
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Aha, tak to není stránkam, ale tím, že tady se vytvoří link špatně - je si potřeba odtud zkopírovat všechno (http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/otvirame-bibli—;-/bible21-a-predbezna-uvaha-o-ni.html) do příkazové řádky prohlížeče.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 02. 08. 2012 12:47
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Je to pravda, ale myslím, že z těch novějších se to netýká ani tak Bible 21 jako jiných biblí. Myslím, že Bible 21 je na tom dobře z hlediska výpovědní hodnoty těch důležitých míst. U nás je teď nejpoužívanějším překladem Ekumenický překlad. Ten bych si dovolil nazvat jako plný chyb. Dokonce tam jsou nejen chyby ale některé důležité pasáže tam vůbec nejsou. Je to tím, že je předně dílem katolíků a tudíž opakuje stejné chyby, které se nacházejí v římskokatolických překladech. Někdy se pak zdá, že díky tomu si Bible dokonce protiřečí, takových míst několik znám, nicméně v originále ani v lepších překladech se nevyskytují. Dnešní Bible jsou v podstatě všechny přeloženy na základě tzv. Sinajského kodexu, který je zfalšovaným manuskriptem pocházejícím z alexandrijského proudu. Alexandrijský proud odporuje tzv. Textu Receptu neboli souboru mnoha různých svitků, které se navzájem podporují a které byly k překladu Bible používány až do dvacátého století. Všechny staré Bible kromě katolických jsou tak přeloženy podle správného překladu. Ty nové jsou ovšem překládány především podle sinajského kodexu. Sinajský kodex, společně několika dalšími padělky, pochází z alexandrijského proudu, což jsou svitky obsahující zjevně úmyslné chyby, neboť jej napsali gnostici a lidé s okultními sklony a vnesly tam úmyslné chyby. Ty samé chyby obsahuje katolický Vatikánský kodex, Vulgáta, Ekumenická Bible i další katolické Bible, zatímco protestantské Bible které jsou překládány podle textu receptu tyto chyby neobsahují. V ekumenické Bibli tak máte chyby kvůli kterým můžete přijít o velice důležité doktríny. Dobrým překladem s přesnou výpovědní hodnotou je Bible Kralická. Pak jsou tu studijní meziřádkové překlady, kde je přeloženo slovo od slova takže když si nejste jistá tak se podívejte tam. Doporučuji vám tedy jakoukoli protestantskou Bibli, přeloženou před dvacátým stoletím nebo jakoukoli u které je jisté, že používá textus receptus. Pokud umíte anglicky pak vám mohu dát odkaz na komplexní studijní překlad, kde je nejen přeložený text, ale i přesný meziřádkový překlad podle textu receptu.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 02. 08. 2012 13:29
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

To je zase snůška nesmyslů a blábolů. 1.Ekumenický překlad není předně dílem katolíků, ale iniciovali ho evangelíci a oni a členové dalších nekatolických církví byli po celou dobu vůdčími osobnostmi překladu (prof.Heller, prof. Pokorný z ČCE, prof. Sázava z CČŠH..), katolíci se přidali až později a myslím, že byli v menšině. Ekumenickému překladu je zejména vyčítána metoda tzv. dynamického ekvivalentu v případě NZ, jenže ta může být paradoxně mnohem přesnější než tzv. doslovný překlad, v případě SZ vpodstatě jinak než dynamickým ekvivalentem ani překládat nelze, k tomu dospěli i překladatelé NBK když měli "doslovně" přeložený NZ a pustili se do SZ, následně metodou podobnou dynamickému ekvivalentu přepracovali i překlad NZ a vznikla B21). Překladatelé nepřekládají ze Sinajského kodexu (který je celý v řečtině) ale z kritických textů v hebrejštině (SZ) a řečtině (NZ+případně deuterokanonické knihy). Sinajský kodex je je jedním z mnoha zdrojů ke kterým se při textové kritice přihlíží a vzhledem k tomu, že těch zdrojů máme za těch pár set let objevených či dostupných více, lze dnešní kritické texty s úspěchem považovat za přesnější než několik staletí starý Textus receptus. Jen tak mimochodem blahoslavův překlad NZ, který je součástí kralické bible má docela pohnutou historii - Blahoslav neměl k dispozici některé části řeckého textu, tak si poradil tak, že překládal z latinské Vulgaty do řečtiny a pak do češtiny - což opravdu svědčí o naprosté spolehlivosti Kralické bible :D (nic proti ní). Největčí sranda je že takoví nedouci jako je David Protest tu házejí takováto "moudra" a tváří se jakoby od rána do večera nedělali nic jiného než si četli Textus Receptus(přestože o hebrejštině a řečtině s největší pravděpodobností nemají ani páru). Blbý je, že ty bláboly znějí pro nezasvěceného dost věrohodně…A propo Davide, můžete mi sdělit nějakou tu závažnou doktrínu? Počítám, že máte na mysli pouze jednu: svěcení soboty a s tou už jděte s prominutím do p..Pelhřimova :D
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 02. 08. 2012 14:46
Předmět: Ekumenka, NBK a List Římanům

Já mám návrh:
Jako protestant se zkusím pročíst Pavlův List Římanům v EP a v NBK a zkusím dát report, jak to na mě působilo. List Římanům navrhuji jako text, který pro protestanty (možná i pro křesťany ostatních konfesí) obsahuje velmi důležitou doktrínu - nauku o ospravedlnění z víry.
Od: Anonym: jaroslav141.170.144.--- )
Kdy: 18. 02. 2015 12:57
Předmět: Re: Ekumenka, NBK a List Římanům

Uživatel Evangnetu David Geisler napsal(a):
 Já mám návrh:    Jako protestant se zkusím pročíst Pavlův List Římanům v EP a v NBK a zkusím  dát report, jak to na mě působilo. List Římanům navrhuji jako text, který  pro protestanty (možná i pro křesťany ostatních konfesí) obsahuje velmi  důležitou doktrínu - nauku o ospravedlnění z víry.    (http://cs.wikipedia.org/wiki/List_%C5%98%C3%ADman%C5%AFm).
Jsou i další verše, které "ospravedlnění pouhou vírou" upřesňují. Lépe je hovořit o "ospravedlnění pohou milostí". Přece nevěříme tomu, že jsme spaseni na základě toho, že věříme, že jsme ospravedlněni, ale žijeme bez stálého pokání. To je hereze i pro protestanty.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 02. 08. 2012 21:38
Předmět: Pane Vejvodo, přestaňte urážet a kecat

Nevyznáte se v tom ani trochu. Já doma textus receptus mám a mám jeho doslovný překlad. To že vy ho nemáte a nečtěte je vaše věc a vaše vina. Aspoň zde prosím vás neodrazujte lidi aby se nad tím zamysleli. Nechci vám odpovídat dlouze protože vím, že se nad tím stejně nezamyslíte jako jste se odmítl zamyslet nad sobotou. Nevím který z keců vám mám vytknout dříve. Snad začnu tím, že byste si alespoň mohl dát tu jednoduchou práci a podívat se do ekumenické Bible kolik překladatelů z kterých církví bylo přítomno a z katolické cirkve jich tam bylo hodně na to, že to bylo vydáváno za dílo evangelíků. Mimoto se používala katolická Vulgáta, která je prokazatelně falešná. Je mi jedno čím to vokecáte, ale Vulgáta je falešná a žádný z protestantských reformátorů ji nepoužíval. Všichni používali textus receptus a podle vás byl Bůh tak blbý, že dovolil, aby textus receptus byl jakožto nejspolehlivější text používán po skoro dvě tisíciletí a až někdy na konci devatenáctého století dovolil aby se našlo něco věrohodnějšího, co bylo vytaženo z odpadkového koše kdesi v zapadlém klášteře? Váš Bůh je blbec, to jako bez pardonu.
Jistě bych vám mohl sdělit spoustu důležitých veršů o které přicházíte, když nečtete texus receptus, jenže vy o ně nemáte žádný zájem a když vám je sdělím tak se na ně nepodíváte- počítám (stejně jako vy). S Biblí Kralickou jste taky vedle, ta obsahuje vše, co je v textu receptu zatímco Vulgáta ne. Vulgáta má stejné chyby jako sinajský kodex. Stačí Bibli kralickou porovnat s textem receptem a zjistíte, že po obsahové stránce v ní je vše, jediné rozdíly jsou nutné jazykové odchylky, které jsou typické pro všechny překlady. To odpadlého protestanta ale stejně nebude zajímat. Nevíte nic o kritických textech, nevíte ani, že oproti textu receptu jevjich tak málo, že tvoří jen malilinkatý zlomeček ze všech manuskriptů a nevíte ani kde vznikly a kým byli napsány a kým byli objeveny a propagovány. A už vůbec nevíte co o tom psali protestantští biblisté. A nedozvíte se to protože vás to nezajímá. Tak laskavě mi neodpovídejte a neodvádějte pozornost od mého komentáře. Já se tu snažím něco sdělit a na prověřené kecaly jako vy, kteří se dělají chytrými, nemám čas, tak se mi do toho nepleťte.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 03. 08. 2012 11:28
Předmět: Re: Pane Vejvodo, přestaňte urážet a kecat

David Protest napsal(a):
 a podle vás byl Bůh tak blbý, že dovolil, aby textus receptus byl jakožto  nejspolehlivější text používán po skoro dvě tisíciletí a až někdy na konci  devatenáctého století dovolil aby se našlo něco věrohodnějšího, co bylo  vytaženo z odpadkového koše kdesi v zapadlém klášteře? Váš Bůh je blbec, to  jako bez pardonu.
Leviticus 24,11 Syn izraelské ženy lál Jménu a zlořečil.. Leviticus 24,23: Tak promluvil Mojžíš k Izraelcům. Zlolajce vyvedli ven z tábora a ukamenovali. Izraelci učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. (Kdo čteš, rozuměj.)
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 03. 08. 2012 12:17
Předmět: Panu Smetanovi

S vámi už jsem taky měl tu čest diskutovat, vy jste taky takový vtipálek co? Neustále se opíráte do svědomí druhých v domnění, že se před vašimi rádoby trefnými citáty z Bible lidé budou třást strachy. Ten laje jménu, kdo věří že Bůh je lhář. A to je každý, kdo podporuje falešné překlady Bible a každý, kdo takové názory obhajuje… čili jste to vy a pan Vejvoda. Co vy na to?
Od: Anonym: Makarios5 <> ( ---.143.broadband6.iol.cz )
Kdy: 10. 02. 2015 21:09
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Hele Xvejvodam, nazdar starej brachu. Co to zase píšeš za nesmysly? Blahoslav měl zcela určitě k dispozici Textus Receptus. To dokazuje naprostá shoda Kralické Bible s King James Version…
Od: Anonym: Makarios5 <> ( ---.143.broadband6.iol.cz )
Kdy: 10. 02. 2015 21:07
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

David Protest napsal(a):
 Je to pravda, ale myslím, že z těch novějších se to netýká ani tak Bible 21  jako jiných biblí. Myslím, že Bible 21 je na tom dobře z hlediska výpovědní  hodnoty těch důležitých míst. U nás je teď nejpoužívanějším překladem  Ekumenický překlad. Ten bych si dovolil nazvat jako plný chyb. Dokonce tam  jsou nejen chyby ale některé důležité pasáže tam vůbec nejsou. Je to tím, že  je předně dílem katolíků a tudíž opakuje stejné chyby, které se nacházejí v  římskokatolických překladech. Někdy se pak zdá, že díky tomu si Bible  dokonce protiřečí, takových míst několik znám, nicméně v originále ani v  lepších překladech se nevyskytují. Dnešní Bible jsou v podstatě všechny  přeloženy na základě tzv. Sinajského kodexu, který je zfalšovaným  manuskriptem pocházejícím z alexandrijského proudu. Alexandrijský proud  odporuje tzv. Textu Receptu neboli souboru mnoha různých svitků, které se  navzájem podporují a které byly k překladu Bible používány až do dvacátého  století. Všechny staré Bible kromě katolických jsou tak přeloženy podle  správného překladu. Ty nové jsou ovšem překládány především podle sinajského  kodexu. Sinajský kodex, společně několika dalšími padělky, pochází z  alexandrijského proudu, což jsou svitky obsahující zjevně úmyslné chyby,  neboť jej napsali gnostici a lidé s okultními sklony a vnesly tam úmyslné  chyby. Ty samé chyby obsahuje katolický Vatikánský kodex, Vulgáta,  Ekumenická Bible i další katolické Bible, zatímco protestantské Bible které  jsou překládány podle textu receptu tyto chyby neobsahují. V ekumenické  Bibli tak máte chyby kvůli kterým můžete přijít o velice důležité doktríny.  Dobrým překladem s přesnou výpovědní hodnotou je Bible Kralická. Pak jsou tu  studijní meziřádkové překlady, kde je přeloženo slovo od slova takže když si  nejste jistá tak se podívejte tam. Doporučuji vám tedy jakoukoli  protestantskou Bibli, přeloženou před dvacátým stoletím nebo jakoukoli u  které je jisté, že používá textus receptus. Pokud umíte anglicky pak vám  mohu dát odkaz na komplexní studijní překlad, kde je nejen přeložený text,  ale i přesný meziřádkový překlad podle textu receptu.
Hele Xvejvodam, nazdar starej brachu. Co to zase píšeš za nesmysly? Blahoslav měl zcela určitě k dispozici Textus Receptus. To dokazuje naprostá shoda Kralické Bible s King James Version…
Od: Anonym: Makarios5 <> ( ---.143.broadband6.iol.cz )
Kdy: 10. 02. 2015 21:10
Předmět: Re: Chyby v překladech Bible

Pardon Davide, jsem tu nový. To nepatřilo Tobě. Souhlasím s tebou.