Bible kralická - Mt 27,25

Mt 27,25 A odpověděv všecken lid, řekl: Krev jeho na nás i na naše syny.