Bible kralická - Sk 23,8

Sk 23,8 Nebo saduceové tak praví, že není vzkříšení, ani anděla, ani ducha, ale farizeové obé to vyznávají.