Bible kralická - Sk 13,38

Sk 13,38 Protož známo vám buď, muži bratří, že skrze toho zvěstuje se vám odpuštění hříchů,