Bible kralická - Mt 26,3.4

Mt 26,3 Tedy sešli se přední kněží a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš.
Mt 26,4 A radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zamordovali.