Bible kralická - Ž 2,2

Ž 2,2 Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,