Bible kralická - Mk 13,5.6

Mk 13,5 Ježíš pak odpovídaje jim, počal praviti: Vizte, aby vás někdo nesvedl.
Mk 13,6 Neboť mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Já jsem Kristus, a mnohéť svedou.