Bible kralická - Mt 24,4

Mt 24,4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.