Bible kralická - Mk 13,26

Mk 13,26 A tehdážť uzří Syna člověka, an se béře v oblacích s mocí velikou a s slavou.