Bible kralická - L 21,27

L 21,27 A tehdyť uzří Syna člověka, an se béře v oblace s mocí a slavou velikou.