Bible kralická - L 8,9

L 8,9 I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Jaké jest to podobenství?