Bible kralická - Mk 4,10

Mk 4,10 A když pak byl sám, tázali se ho ti, kteříž při něm byli, se dvanácti, na to podobenství.