Bible kralická - L 10,18

L 10,18 I řekl jim: Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.