Bible kralická - Zj 12,7

Zj 12,7 I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho.