Bible kralická - Ga 6,7

Ga 6,7 Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.