Bible kralická - Ř 2,6

Ř 2,6 Kterýž odplatí jednomu každému podle skutků jeho,